• Időpontfoglalás
 • Adatkezelési tájékoztató

  Az Adatkezelési Tájékoztató IDE kattintva tölthető le.

  Adatkezelési Tájékoztató az „ARANY MÁTKA” Bt. https://love-eskuvo.hu weboldalának használatával kapcsolatban

   

  1.1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy bemutassa az adatkezelő, az „ARANY MÁTKA” Bt, (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyek a https://love-eskuvo.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) használata keretében az érdeklődők és az időpontot foglalók (továbbiakban: Érintett) személyes adatainak kezelésére vonatkoznak.

   

  1.2. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa folytatott gazdasági tevékenység körében szükségszerűen és elkerülhetetlenül felmerülő adatkezelések a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatának és az Európai Unió Bíróságának releváns joggyakorlatának megfelelően járjon el.

   

  1.3. Az Adatkezelő ebből a célból a következő Adatkezelési Tájékoztatót adja ki a Weboldal működésével kapcsolatos valamennyi adatkezelésre nézve.

   

  1. Az adatkezelési tájékoztató célja

   

  Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy bemutassa az ARANY MÁTKA” Bt., mint adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, melyek a preambulumban meghatározott Weboldalon igénybe vehető szolgáltatások, funkciók és kapcsolattartás során kezelt személyes adatokra vonatkoznak.

   

  2. Az adatkezelők megnevezése és adatai

   

  2.1.

  "ARANY MÁTKA" Bt., mint adatkezelő adatai

  Név:

  „ARANY MÁTKA” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

  Székhely:         

  1065 Budapest, Podmaniczky utca 10. 1. em. 3.

  Levelezési cím:

  1065 Budapest, Podmaniczky utca 10. 1. em. 3.

  Cégjegyzékszám:

  01-06-796645

  Adószám:

  25638372-2-42

  Kapcsolattartó neve:

  Nagy Abonyi Anikó

  E-mail cím:

  nagyabonyianiko8@gmail.com

  Telefonszám:

  +36 30 010 1740

   

  2.2. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz. 

   

  3. A kezelt személyes adatok köre

   

  3.1. A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet az Érintettek a Weboldalon elérhető szolgáltatások, funkciók igénybevétele és a kapcsolattartás során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátanak, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket az Érintettek bármilyen formában Adatkezelőnek megküldenek.

   

  Amennyiben a kezelt adataiban az adatkezelési időszak során bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze azt a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartó részére.

   

  3.2. A kezelt személyes adatok minden esetben az Érintettektől származnak.

   

  3.3. A kezelt személyes adatok pontos meghatározását az adatkezelés céljával, jogalapjával és az adatkezelés időtartamával összekötve a 4. pontban kerülnek részletezésre

   

  4. Az adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés időtartama

   

  Az Adatkezelési Tájékoztató a kezelt adatokat azok célja szerinti csoportosításban tárgyalja.

   

  Amennyiben az Adatkezelő számára az Érintettek olyan személyes adatot tesznek hozzáférhetővé, amelyre vonatkozóan az Adatkezelési Tájékoztatóban adatkezelési cél nem került hozzárendelésre úgy, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat.

   

  Az Adatkezelő az adatkezelés kivonatát táblázatos formában is közzéteszi az Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. mellékleteként.

   

  4.1. Időpontfoglalás a Weboldalon

   

  4.1.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, azaz az időpontot foglaló Érintett és az Adatkezelő között létrejövő szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtételének céljából az Érintett kérésére, valamint a szerződés teljesítése okán kezeli az Érintett alábbi személyes adatait

  1. az Érintett neve (vezeték és keresztnév)
  2. az Érintett e-mail címe,
  3. az Érintett telefonszáma,
  4. az Érintett által preferált időpont,
  5. az Érintett ruha mérete,
  6. az Érintett által megadott árkategória,
  7. az Érintett esküvőjének dátuma,
  8. az Érintett ügyleti szándéka (vásárlás vagy kölcsönzés),
  9. az Érintett preferált ruha típusa.

   

  4.1.2. A 4.1.1. pontban meghatározott adatkezelés a ruhapróbára való időpontfoglalás és ruhapróba céljából, azaz az Adatkezelő és az időpontot foglaló Érintett közötti szerződés megkötése, illetve a szerződés megfelelő teljesítése céljából történik. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.

   

  Adatkör

  Adatkezelés célja

  az Érintett neve (vezeték és keresztnév)

  azonosítás

  az Érintett e-mail címe

  időpontfoglalás megerősítése, tényleges időpont közlése

  az Érintett telefonszáma

  időpontról való késés esetén tájékozódás az érintett megjelenési szándékáról, időpontváltoztatás gyors egyeztetése

  az Érintett által preferált időpont

  az Érintett számára ideális időpont megtalálása

  az Érintett ruha mérete

  ruhaválaszték szűkítése az Érintett igényei alapján

  az Érintett által megadott árkategória

  ruhaválaszték szűkítése az Érintett igényei alapján

  az Érintett esküvőjének dátuma

  ruhaválaszték szűkítése az Érintett igényei alapján és az Érintett számára ideális ruhapróba-időpont megtalálása

  az Érintett ügyleti szándéka

  ruhaválaszték szűkítése az Érintett igényei alapján

  az Érintett preferált ruha típusa

  ruhaválaszték szűkítése az Érintett igényei alapján

   

  4.1.3. Az ebben a pontban meghatározott adatok kezelése az itt meghatározott jogalapon és célból a szerződés megszűnéséig történik. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból történő kezelését az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

   

  4.2. Kapcsolatfelvétel az Érintettel

   

  4.2.1. Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, azaz az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli az Érintett által megadott alábbi személyes adatokat

  1. az Érintett neve (vezeték- és keresztnév) és
  2. az Érintett e-mail címe
  3. az Érintett üzenete.

   

  4.2.2. Az Adatkezelő a 4.2.1. pontban meghatározott személyes adatokat az Érintettel való kapcsolatfelvétel, illetve az általa feltett kérdések megválaszolása, kérések teljesítése céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.

   

  Adatkör

  Adatkezelés célja

  az Érintett neve

  azonosítás

  az Érintett e-mail címe

  kapcsolattartás

  az Érintett üzenete

  kérdések megválaszolása, kérések teljesítése

   

  4.2.3. Az Adatkezelő a 4.2.1. pontban meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az esetleges kérdések megválaszolásához vagy kérések teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból való kezelését az adatkezelési tájékoztatóval összhangban.

   

  4.2.4. A 4.2.1. pontban meghatározott adatkezelés esetén a hozzájárulás önkéntes, azonban a hozzájárulás megadásának hiányában az Érintett nem tudja elküldeni a nevét, e-mail címét, illetve üzenetét az Adatkezelőnek, így annak nem áll módjában felvenni vele a kapcsolatot. Amennyiben az Érintett nem erősíti meg a hozzájárulását, a hozzájárulása nem válik kifejezetté, így a megadott adatokat az Adatkezelő 24 órán belül törli.

   

  4.3. Kapcsolattartás az Érintettel

   

  4.3.1 Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz saját

  jogos érdekére hivatkozva kezeli az Érintett által a(z) love.szalon@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a +36 (30) 010 1740 telefonszám hívása, illetve SMS küldése során megadott alábbi személyes adatokat

  1. az Érintett e-mail címét,
  2. az Érintett telefonszámát és
  3. az Érintett által az elektronikus levélküldés vagy telefonhívás során, valamint SMS-en keresztül megadott bármilyen más személyes adatot.

  4.3.2. Az Adatkezelő a 4.3.1. pontban meghatározott személyes adatokat az Érintettel az Adatkezelő e-mail címén, illetve telefonszámán keresztül történő kapcsolattartás céljából kezeli. Az egyes adatkörök pontos céljait az alábbi táblázat szemlélteti.

   

  Adatkör

  Adatkezelés célja

  az Érintett e-mail címe

  kapcsolattartás

  az Érintett telefonszáma

  kapcsolattartás

  az Érintett által az elektronikus levélküldés vagy telefonhívás során, valamint SMS-en keresztül megadott bármilyen más személyes adat

  az Érintett által feltett kérdés megfelelő megválaszolása vagy kérés teljesítése

   

  4.3.3. Az Adatkezelő a 4.3.1. pontban meghatározott személyes adatokat az üzenet elküldésétől a válaszadáshoz szükséges ideig kezeli. Ez nem befolyásolja azonos adatok más jogalapon és célból történő kezelését az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

   

  4.3.4. Az ebben a pontban meghatározott adatok kezelése kapcsán az Adatkezelő jogos érdeke az, hogy a hozzá beérkező kérdéseket megválaszolja, kéréseket teljesítse, ezzel pedig professzionális szolgáltatást nyújtson.

   

  4.4. Sütik alkalmazása a Weboldalon

   

  4.4.1. Az Adatkezelő a Weboldalon sütiket használ a weboldalforgalom biztonságának biztosításához, a sütik használatához adott hozzájárulások kezeléséhez, illetve az adatforgalom elemzéséhez. Ezeket az adatokat az Adatkezelő megosztja az Adatkezelési Tájékoztató 4.4.3. pontjában meghatározott partnereivel, akiktől a sütik származnak.

   

  4.4.2. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a Weboldal arra használ fel, hogy hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt.

   

  4.4.3. A Weboldal az alábbi sütiket használja:

   

  Név

  Szolgáltató

  Cél

  A sütik által kezelt adatok

  Az adatkezelés jogalapja

  Lejárat

  Típus

  CookieConsent

  Cookiebot

  A domain tekintetében tárolja a felhasználó süti hozzájárulását. (Forrás: CookieBot)

  A felhasználó IP címének anonimizált formája (az utolsó három karakter “0”-ra állítva). A hozzájárulás megadásának dátuma és időpontja. A felhasználó böngészőjének felhasználói ügynöke (User agent). Az URL, amelyről a hozzájárulást megadták. Egy anonim véletlenszerű és titkosított kulcs érték. A felhasználó hozzájárulásának állapota, amely a hozzájárulás megadásának bizonyítékaként szolgál

  Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

   

  Az adatkezelő jogos érdeke a süti hozzájárulások jogszerű menedzselésének biztosítása.

  1 év

  HTTP

  _ga

  Google

  Egy egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálását szolgálja arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt. (Forrás: CookieBot)

  A Google által gyűjtött adatokat itt ismerheti meg.

  Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

   

  2 év

  HTTP

  _gat

  Google

  A Google Analytics által használt süti abból a célból, hogy szabályozza az elérési kérelem gyakoriságát (request rate). (Forrás: CookieBot)

  A Google által gyűjtött adatokat itt ismerheti meg.

  Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

  1 nap (A CookieBot weboldal szerint 1 nap, a Google szerin 1 perc)

  HTTP

  _gid

  Google

  Egy egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálását szolgálja arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt. (Forrás: CookieBot)

  A Google által gyűjtött adatokat itt ismerheti meg.

  Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

  1 nap

  HTTP

  rc::a

  Google

  A sütit az emberi és a robot (bot) látogatók közötti különbségtételre használják. A süti hasznos a weboldal számára, hogy megfelelő jelentéseket lehessen kapni a weboldal használatáról.

  A Google által gyűjtött adatokat itt ismerheti meg.

  Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

  Állandó

  HTML Local Storage

  rc::c

  Google

  A sütit az emberi és a robot (bot) látogatók közötti különbségtételre használják.

  A Google által gyűjtött adatokat itt ismerheti meg.

  Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

  Munkamenet

  HTML Local Storage

  _csrf

  Saját

  Biztosítja a böngészés biztonságát, azáltal, hogy megakadályozza az oldalon keresztüli kéréshamisítást. Ez a süti elengedhetetlenül szükséges a Weboldal és a felhasználó biztonsága érdekében.

  Egy azonosító adat, amit véletlenszerűen generál a weboldal betűkből és számokből. Nem tárol a felhasználó azonosítására szolgáló adatot.

  Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

   

  Az adatkezelő jogos érdeke: a Weboldal biztonságos működésének biztosítása

  Munkamenet

  HTTP

  _hjIncludedInPageviewSample

  Saját

  Érzékeli, hogy a felhasználó navigációi és interakciói szerepelnek a weboldal analitikájában.

  [...]

  Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

  1 nap

  HTTP

  _hjSessionUser_#

  Saját

  Statisztikai adatokat gyűjt a weboldal látogatóiról úgy mint a látogatások száma, a látogatással töltött idő átlagos hossza és, hogy mely oldalakat látogatta meg a felhasználó.

  [...]

  Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

  1 év

  HTTP

  _hjFirstSeen

  Saját

  A sütit arra használják, hogy megállapítható legyen, hogy a látogató először látogatja meg az oldalt vagy sem.

  [...]

  Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

  1 nap

  HTTP

  _hjSession_#

  Saját

  Statisztikai adatokat gyűjt a weboldal látogatóiról úgy mint a látogatások száma, a látogatással töltött idő átlagos hossza és, hogy mely oldalakat látogatta meg a felhasználó.

  [...]

  Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

  1 nap

  HTTP

  _hjAbsoluteSessionInProgress

  Saját

  A sütit arra használják, hogy megszámolja, hogy a weboldalt hányszor látogatták meg különböző felhasználók. Ez úgy történik, hogy a látogatóhoz egy azonosítót kapcsolnak, így az nem regisztrálódik kétszer felhasználóként.

  [...]

  Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

  1 nap

  HTTP

  IDE

  Google

  A Google DoubleClick által használt süti, amely regisztrálja és jelenti a weboldal felhasználóinak tevékenységét miután megnéznek vagy rákattintanak a hirdető valamely hirdetésére, mégpedig abból a célból, hogy mérhetővé váljon a hirdetés hatékonysága és, hogy célzott hirdetéseket jeleníthessenek meg a felhasználó számára.

  A Google által gyűjtött adatokat itt ismerheti meg.

  Az Adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

  1 év

  HTTP

   

  4.4.4. Süti beállításait bármikor módosíthatja a Weboldal bal alsó sarkában elhelyezett widget segítségével.

   

  4.4.5. A fentieken túlmenően arra is lehetősége van, hogy böngészőjében saját maga állítsa be süti beállításait. Felhívom a figyelmét, hogy ebben az esetben nem kizárólag a Weboldal használata során korlátozható a sütik működése. Beállításait természetesen bármikor megváltoztathatja ebben az esetben is.

   

  Ön a böngészőjében szintén képes arra, hogy megtekintse és törölje a korábban böngészője által eltárolt sütiket.

   

  Az alábbi táblázatban szereplő linkekre kattintva megtalálhatja a legnépszerűbb böngészők süti beállításairól szóló információkat:

   

  Firefox

  Chrome

  Safari

  Internet Explorer

   

  4.4.6. Kérjük, hogy amikor a sütikkel kapcsolatosan keres meg bennünket, jelölje meg beleegyezési azonosítóját és dátumát megkeresésében. A kérdéses adatokat a Süti Információk oldalon érheti el.

   

  5. Az adatkezelés módja

   

  5.1. Adatfeldolgozók

   

  Az Adatkezelő a 4. pontban meghatározott valamennyi adatkezelés tekintetében adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozást érintő adatkezelést az Adatkezelő és az adatfeldolgozók között létrejött szerződések rendezik. Az adatfeldolgozók által végzett további adatkezelési tevékenységekről részletesen az adatfeldolgozók saját adatkezelési tájékoztatói szólnak.

   

  Adatfeldolgozó

  Adatfeldolgozó Székhelye

  Adatfeldolgozó elérhetőségei

  Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója

  Érintett személyes adatok köre

  Adatfeldolgozási feladat

  BERE-NET Kft.

  4611 Jéke, Táncsics u. 8.

  Elérhetőség

  Adatkezelési Tájékoztató

  4.1., 4.2., 4.4. pontokban meghatározott valamennyi személyes adat és a 6.8.4. pontban meghatározott személyes adatok

  Weboldal üzemeltetése az Adatkezelő számára

  Google Ireland Limited

  Gordon House, Barrow Street
  Dublin 4
  Írország

  Elérhetőségek

  Adatkezelési Tájékoztató

  4.2. és 4.3. pontokban meghatározott személyes adatok és a 4.4 pont releváns soraiban meghatározott személyes adatok

  és a 6.8.4. pontban meghatározott személyes adatok

  E-mail szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő számára

  Cybot A/S

  Havnegade 39
  1058
  Copenhagen
  Denmark

  mail@cookiebot.com

  Adatkezelési Tájékoztató

  4.4. pontban meghatározott releváns személyes adatok

  Süti menedzsment szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő számára

   

  5.2 Adatbiztonság

   

  5.2.1. A személyes adatokhoz az Adatkezelőn, valamint a fentiekben bemutatott adatfeldolgozókon kívül más nem férhet hozzá.

   

  5.2.2. Az Adatkezelő elektronikus alapú adatkezelést folytat.

   

  5.2.3. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséből fakadó kockázatokat adatbiztonsági intézkedésekkel igyekszik csökkenteni, adatkezelő által alkalmazott biztonsági intézkedéseket az alábbi táblázat szemlélteti.

   

  Adatbiztonsági intézkedés

  Adatbiztonsági intézkedés leírása

  Hardwarebiztonság

  Az Adatkezelő biztosítja, hogy az általa használt hardware-ekhez csak saját maga férhessen hozzá

  Adatfeldolgozók igénybevétele során alkalmazandó követelmények

  Az Adatkezelő törekszik arra, hogy olyan adatfeldolgozókkal szerződjön, akik kiemelt figyelmet fordítanak a személyes adatok védelmére

  Karbantartás

  Az Adatkezelő folyamatosan karbantartja saját számítástechnikai eszközeit

  Rosszindulatú software-ek kiszűrése

  Microsoft Defender víruskereső biztonsági intelligencia és rendszeres verziófrissítések

  Tűzfal

  Windows 10 integrált tűzfal és hálózatvédelem

  Adatminimalizálás

  Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a legszükségesebb személyes adatokat kezelje és azokat is csak a lehető legrövidebb ideig

  Jelszóvédelem

  Az Adatkezelő számítástechnikai eszközei jelszóvédelemmel vannak ellátva

   

  5.2.4. Az Adatkezelő az 5.2.3. pontban meghatározott intézkedéseken mellett 

  1. biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  2. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást rendszeresít és azt évente elvégzi és
  3. biztosítja fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok kellő időben történő visszaállításának lehetőségét

   

  5.2.5. Adatfeldolgozónak történő adattovábbítás esetén az adatfeldolgozó adatbiztonsági intézkedései irányadók, amelyet az egyes adatfeldolgozók által közzétett adatvédelmi tájékoztatók tartalmaznak.

   

  5.2.6. A Google Ireland Limited adatfeldolgozó az Európai Unió területén kívülre (az Egyesült Államokba) továbbít adatokat, amelyet Általános Szerződési Feltételek alapján tesz meg. Az adatfeldolgozó általi adatkezelésről itt olvashat bővebben.

   

  6. Az Érintettek jogai

   

  6.1. Az érintetti jogokról általában

   

  6.1.1 Az Adatkezelő az érintett a 6. pontban foglalt jogai gyakorlására irányuló kérelmének teljesítését nem tagadja meg kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. A 6. pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmek teljesítése során az Adatkezelő a kérelem tárgyába tartozó információkat tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – nyújtja. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás abban az esetben adható, ha az érintett személyazonossága más módon igazolható.

   

  6.1.2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az itt bemutatott jogok gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, kivéve, ha a 6. pont egyes jogok gyakorlása esetén rövidebb határidőt nem állapít meg. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni kivéve, ha érintett azt másként kéri.

   

  6.1.3. A 6. pontban részletezett jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján, az Adatkezelő által nyújtandó információkat, valamint a kérelem teljesítését az Adatkezelő díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

   

  6.1.4. Abban az esetben, ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az ebben a pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

   

  6.1.5. Az Adatkezelő a 6. a pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról az adatok továbbításának minden olyan címzettjét tájékoztatja, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet – kérésére – az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

   

  6.2. Az Érintettek hozzáféréshez való joga

   

  6.2.1 Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy 

  1. milyen személyes adatait,
  2. milyen célból és jogalapon,
  3. milyen forrásból gyűjtve,
  4. mennyi ideig kezeli,
  5. beszélhetünk-e automatizált döntéshozatalról az adatkezelés esetében, ideértve a profilalkotást is, valamint az ezzel kapcsolatban elérhető információkat, illetve 
  6. az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy
  7. az Érintett milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

  6.2.2. Az Adatkezelő az érintett kérelmére, egy példányban rendelkezésére bocsátja az Érintettre vonatkozó, általa kezelt személyes adatainak másolatát. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

  6.2.3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtja be kérelmét, úgy – amennyiben az érintett másként nem kéri – az Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.

  6.2.4. Az adatkezelés során az érintett személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére. Ha ez mégis felmerülne, az érintettnek joga lenne tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

   

  6.3. Az Érintettek helyesbítéshez való joga

   

  6.3.1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok késedelem nélküli kijavítására, helyesbítésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján.

   

  6.3.2. Az érintett hiányos személyes adatainak kiegészítése – egyebek mellett – az Érintett kiegészítő nyilatkozata alapján lehetséges.

   

  6.4. Az Érintettek hozzájárulás visszavonásához való joga

   

  6.4.1 Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján.

   

  6.4.2. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

   

  6.4.3. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül törli a személyes adatokat, kivéve, ha van más jogalap az adatok további kezelésére.

   

  6.4.4. Az Érintett hozzájárulás visszavonásához való jogát a jelen Adatkezelési Tájékoztató 4.2. pontjában és 4.4. pontjának releváns soraiban meghatározott adatkezelések tekintetében gyakorolhatja. Az Érintett a hozzájárulását a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartónál, a megadott e-mail címen keresztül tudja visszavonni a 4.2. pontban meghatározott adatkezelés tekintetében. A 4.4. pont releváns soraiban meghatározott adatkezelések tekintetében a Weboldal bal alsó sarkába elhelyezett widget segítségével vonható vissza a hozzájárulás.

  6.5. Az Érintettek törléshez való joga

   

  6.5.1 Az érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk alapján a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni, 

  1. ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg az Adatkezelő kezelte őket;
  2. ha hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, az Érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. ha az érintett sikeresen tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 
  4. ha az érintett sikeresen tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen;
  5. ha a személyes adatok kezelése jogellenes volt;
  6. ha a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  7. ha a személyes adatokat közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában kezelte az Adatkezelő.

   

  6.5.2. Az érintett a törléshez való jogát nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés szükséges

  1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 6.5. alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

   

  6.5.3. Az adatkezelés során az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Érintett személyes adatait. Amennyiben ez mégis felmerülne, és a nyilvánosságra hozott adatot az Adatkezelőnek törölnie kellene, úgy az Adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

   

  6.6. Az Érintettek adatkezelés korlátozásához való joga

  ó

  6.6.1 Az érintett jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben

  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett sikeresen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az az érintett jogos indokaival szemben.

   

  6.6.2. Abban az esetben, ha az érintett kérte az adatkezelés korlátozását, a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

   

  6.6.3. Ha az érintett sikeresen korlátozta az adatok kezelését, a korlátozások feloldásáról adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

   

  6.7. Az Érintettek adathordozhatósághoz való joga

   

  6.7.1. Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni.

   

  6.7.2. Az érintett arra is jogosult, hogy és az adatokat más adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná, feltéve, hogy 

  1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy kifejezett hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések

   megtételéhez szükséges; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

   6.7.3. Amennyiben az technikailag megvalósítható, az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

   6.7.4. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti az érintett törléshez való jogát, amely nem gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

   6.7.5. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

   6.8. Az Érintettek tiltakozáshoz való joga

   6.8.1. Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

   6.8.2. Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   6.8.3. Az adatkezelés során az adatok kezelése nem közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Amennyiben ez mégis felmerülne, úgy az érintett jogosult lenne arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó adatkezelés esetén tehát az érintett feltétel nélkül tiltakozhatna az adatkezelés ellen. Ha az érintett tiltakozna a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem lennének kezelhetők.

   6.8.4. Az adatkezelés az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódik, így az Érintett a tiltakozáshoz való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Ezzel összefüggésben az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (5) bek.), pontosan a tiltakozáshoz való jog műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel való gyakorlásának biztosítása céljából, a tiltakozás elbírálásához és az Érintettnek való válaszadásig szükséges ideig kezeli az Érintett alábbi személyes adatait

   1. a)  az Érintett neve és

   2. b)  az Érintett e-mail címe.

   6.8.5. Az adatkezelésre nem tudományos vagy történelmi kutatási célból kerül sor. Az adatkezelésre részben statisztikai célból kerül sor, így az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

   6.9. Az Érintettek automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogai

   6.9.1 Az Adatkezelőnél nem történik automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is.

   6.9.2. Amennyiben ez mégis felmerülne érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 22. cikkében meghatározottak szerint jogosult lenne arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

   6.9.3. Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve,

   1. a)  ha az az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében

    szükséges,

   2. b)  ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult,

   3. c)  az automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást megalapozó döntés az Adatkezelőre

    alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

   6.9.4. Ha az érintett a 6.9.3. pont a)-b) alpontjai alapján nem tudja effektíven gyakorolni az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogait, jogosult arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

   6.9.5. A 6.9.3. pontban meghatározott kivételek nem alapulhatnak különleges adatokon kivéve, ha ahhoz érintett kifejezetten hozzájárult vagy az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

   7. Az érintetti jogok gyakorlása

   7.1. Az Adatkezelővel szemben, az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartó e-mail címére küldött elektronikus levélben teheti meg. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, kérjük levelét címezze a 2.1. pontban meghatározott kapcsolattartónak és küldje meg a 2.1. pontban meghatározott levelezési címre.

   7.2. Az érintett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

   7.3. Az érintett, amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja őt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy az érintett szerint jogainak megsértése forog fenn, bírósághoz fordulhat, és a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

   8. Fogalmak

   Adatkezelő: az Adatkezelési Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott jogi személy; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

   egyéb szerv, amely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

   Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

   Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot az adatkezelő közli, függetlenül attól, hogy a címzett az adatkezelőtől illetve az érintettől különböző harmadik személy-e. Azok a közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a magyar joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz (p.: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a hatósági jogkörében végzett vizsgálata során), nem minősülnek címzettnek;

   Érintett: Ön, akire vonatkozóan Adatkezelő személyes adatnak minősülő bármilyen információt kezel; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

   Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes

   személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

   Személyes adat: az Önre, mint érintettre vonatkozó bármely információ; E tájékoztató 2022 február 10. napjától hatályos

   A tájékoztatót az Adatkezelő az Érintettek előzetes tájékoztatásával bármikor módosíthatja. Kelt 2022. február 10. napján

   Nagy Abonyi Anikó ügyvezető „ARANY MÁTKA” Bt.


  Tiltakozás az adatkezelés ellen

  Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, célja, a tiltakozáshoz való jog műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel való gyakorlásának biztosítása.

  Légy Te is igazi Love Menyasszony!
  30 év szakmai tapasztalatával és teljes szívünk odaadásával dolgozunk azon, hogy életed NAGY NAPJA tökéletes legyen egy igazán egyedi, különleges esküvői ruhában.